1[ مجموع 2 مطلب ]

تفاوت میان کفپوش لمینت و پارکت چیست؟

پارکتها کفپوشهایی هستند که جنس آنها از چوب طبیعی درختان می باشد . پارکت را به کف اتاق می چسبانند . پس از خشک شدن چسب، سطح روی آن را ساب و سپس لاک می زنند تا صاف و صیقلی شود . پارکت نسبت به آب فوق العا ...
1[ مجموع 2 مطلب ]