نحوه آماده سازي و نصب ورق آلومينيوم كامپوزيت پانل به روش فيكس

4 / 10
از 3 کاربر

میز کارگاه :  براي كارگاه بايد از يك ميز براي مونتاژ استفاده كرد كه سایز روي ميز بايد هم اندازه با ورق مصرفي باشد اندازه ورق 125*320س كه اندازه استاندارد مي باشد اندازه روي ميز ما مشخص شد حال ارتفاع ميز هم بايد استاندارد  باشد كه به هر قدي مناسب باشد و باعث مي شود که موقع كار به كمر كمتر فشار وارد شود و شخص ديرتر خسته شود ارتفاع ميز را 90س مي گيريم براي اين كه روي ورقها در مونتاژ خطی نباشد و ضربه نخرد يك نئوپان رويه ميز تعبيه مي كونيم و پيچها را رويه نئوپان خزينه مي كونيم تا روی سطح نئوپان برآمدگي  نباشد.

باید توجه داشت که کارگاه باید همیشه دارای نور کافی باشد تا درصد خطا پایین آید و هم باعث کمتر خسته شدن کارگران شود .

روکش کامپوزیت : حال براي برش ورق هاي خود اول به فلش شيت ورقه نگاه مي كونيم كه هر ورق كامل كامپوزيت را يك شيت مي ناميم كه هر ورق كامپوزيت يك روكش پلاستيكي بر روي آن مي باشد كه اولا مانع از خط افتادن رنگ كامپوزيت مي شود و هم نشانگر نام شركت سازنده و جهت فلش ورق را نشان مي دهد كه اين فلش نمايانگر جهت ريختن رنگ پي وي دي اف كامپوزيت مي باشد كه بايد در موقع مونتاژ و نصب به آن دقت شود چون وقتي روكش ورقها برداشته می شود شبرنگ آنها به هم نمي خورد و باعث مي شود رنگ باكس هايي كه كنار هم قرار مي گيرد روشن و تيره شود و باعث خسارت می شود .

متر زدن : براي انجام كار اول احتياج به يك زیر سازي مناسب داريم تا باكس هاي خود را بر روي آن نصب كنيم براي برش اول اندازه برش را در می آوریم و بر روی زیر سازی پروفيل آهني را كه اكثرا به صورت عمودي مي باشد را متر مي زنيم به اين صورت كه متر را به داخله پروفيل بعدي مي زنيم مثلا چپ به چپ يا راست به راست بيرون پروفيل متر را مي گيريم كه در اين حالت متر زدن كاملا باكس وسط دو پروفيل قرار مي گيرد پروفيل 4*4س مي باشد كه در اين صورت باكس دقيقا در 2*2 پروفيل قرار مي گيرد حال براي اينكه بين باكس ها فاصله باشد براي زدن نبشي و نصب باكس ها كنار هم باید فاصله باشد اين فاصله را جنته مي ناميم مثلا 1س جنته مي باشد كه از اندازه كل 1س كم مي كنيم مثلا اندازه اصلي ما 50س مي باشد و براي اين كه باكس ها وسط دهنه قرار بگيرد اندازه جنته خود را كم مي كنيم كه اندازه ما مي شود 49س مي شود.    بايد براي متر زدن از متر هر دو سر ميليمتري استفاده كرد تا ميزان خطا كم شود .

 

برش کامپوزیت : براي بريدن شيت هاي ورق بايد از اره گرد بر استفاده كنيم كه روش استفاده از اين دستگاه به اين صورت است: اول با متر لبه بیرون تيغ تا بيرون صفحه دستگاه را متر مي زنيم كه هست 3.5س و اين بار داخل تيغ تا بيرون صفحه دستگاه را متر ميزنيم 3.8س كه ضخامت خود تيغ اره 3م هم حساب مي شود ، باید در نظر گرفت که نباید از 5 شیت ورق روی هم برای برش بیشتر شود خطا می دهد چون اگر تیغ اره کمی زاویه آن بهم خورده باشد چند میلیمتر خطا می دهد . اندازه برش ما 49س هست و اين اندازه را روي شيت ورق با خودكار مشخص مي كنيم و الان از شيت ورق پايين آن را مي خواهيم پس براي اينكه در برش ما اشتباهي رخ ندهد اين 3م  ضخامت تيغ را براي برش حساب مي كنيم و شابلون خود را كه يك تكه پروفيل آهني يا آلومينیومي مي باشد از خطي كه زديم جلوتر مي بنديم كه حال اندازه ورق ما مي شود 52.8م و شابلون روي اين اندازه با پيچ دستي به ميز بسته ميشود كه بايد پيچ دستي را بيرون شابلون طوري بست كه موقع برش به دسته اره گير نكند .

 

پیچ دستی : روش صحيح بستن پيچ دستي به اين شكل است كه اول فک پایین که به آن پيچ بسته شده است را روی شابلون می گذارم دوم فك بالا كه دسته به آن وصل می باشد را زیر پروفيل میز مي گزاريم بعد به صورت عمود فك بالا را كه زير ميز موازي شابلون است را مي كشيم و دسته پيچ را مي چرخانيم تا هر دو فك به هم بسته شود و در مواقعي كه نمي شود پيچ دستي را به ميز بست به خود ورق مي بنديم ، زماني كه مي خواهيم برش طولي بزنيم بايد از درپوش هاي سر دو فك پيچ دستي استفاده كرد چون با كمي لغزش دو فك از هم باز مي شود ، زمانی که طول شابلون از 150س بیشتر می شود چون دستگاه را به شابلون می چسبانیم و حرکت می دهیم شابلون از وسط تا 1س خم می شود و برش یا شیار خط صافی ندارد و بل اجبار یک نفر باید روی میز به ایستد و پایش را روی شابلون بگزارد .

حال زماني كه ورق برش مي خورد همان 49س برش مي خورد ولي زماني كه ما از شيت برش بالايي را ميخواهيم  بايد 3م ضخامت تيغ اره را حساب نكرد و اندازه ورق برش كه 49س است حال 3.5س از آن كم مي كنيم و مي شود 45.5س و شابلون خود را روي اين اندازه مي بنديم ولي وقتي برش مي خورد 49س ورق برش مي خرد .

گروو : باكس نسبت به اندازه و طراح لب برگشتي آنها نيز تغير مي كند باید توجه داشت وقتی طول باکس از 150س بیشتر شود باید لب برگشته 3س با آن زد در غیر این صورت بعد از نصب روی باکس تراز نمی باشد و تاب بر میدارد ، به عنوان مثال لب برگشتي ما 2س مي باشد كه بايد از هر طرف به اندازه اصلي اين 2س را اضافه كرد اندازه روي باكس 49س مي باشد كه دو لب برگشتي به آن اضافه مي كنيم كه اين بار برش ورق 53س مي شود .

 اورفرز :  براي اينكه بتوانيم لبه كامپوزيت را خم كنيم بايد آن را گروو بزنيم تا خم شود و از دستگاه اورفرز استفاده مي كنيم و اين دستگاه را هم به شابلون مي بنديم و حركت مي دهيم تا خط گروو صاف درآيد و براي اينكه بتوانيم اندازه شابلون اورفرز را به دست بياوريم از بيرون صفحه دستگاه تا نوك مته اورفرز متر  مي زنيم مثلا هست 8س حال براي اينكه  گروو 2س بزنيم از لبه ورق شابلون را 10س  بالاتر از لبه ورق مي بنديم و وقتي اورفرز را روي شابلون حركت مي دهيم گروو 2س ما دقيق در مي آيد .

 براي اينكه شيار صاف و يك دست درآيد بايد از سمت چپ به راست گروو بزنيم و بدن را متمايل به چپ دستگاه قرار بدهيم و دستگاه جلوتر از بدن حركت كند كه بايد دست راست هم زمان دو كار انجام دهد دستگاه را به سمت جلو و صفحه دستگاه را به سمت پايين خيلي نرم فشار دهد و نه گذارد كه صفحه بلند شود از ورق و دست چپ صفحه دستگاه را به شابلون مي چسباند و نه بايد گذارد از شابلون فاصله بگيرد و دستگاه را به سمت جلو حركت مي دهد بايد توجه داشت كه تمام اين كارها را طوري بايد انجام داد كه دستگاه خودش به جلو حركت كند و خيلي نرم و راحت حركت كند در غير اين صورت با مشكل روبرو مي شويم هنگام گروو زدن بايد بدن از اورفرز 20س فاصله داشته باشد تا راحت تر كار كنيم و در حين گروو زدن چون دستگاه در حال شيار زدن است پولي اتيلن و آلومينيوم را به صورت پيلي سه به اطراف پرتاب مي كند و بايد بدن از دستگاه حدود 20س فاصله گرفت و در صورت نگاه كردن به شابلون شيار و دستگاه بايد از عينك ايمني استفاده كرد براي ايمني چشمها در موقع گروو زدن بايد توجه داشت كه نبايد صفحه دستگاه از روي ورق هنگام گروو زدن بلند شود چون پله مي اندازد و يك دست شيار نمي خرد و هنگام خم كردن ورق صاف و از وسط خم نمي شود و 1 تا 2 م خطا ميدهد.

 سرعت مناسب براي شيار با اورفرز 35 ثانيه در 1متر مي باشد تا شياري خوب به ما تحويل دهد  در حين گروو زدن  نبايد دستگاه را روي ورق روشن كرد و بايد بيرون ورق دستگاه را روشن كرد و به جلو حركت بديم تا شيار گروو ما كامل و صاف درآيد و زماني كه در حال گروو زدن هستيم نبايد دستگاه را روي كار خاموش كرد چون مته پايين تر مي رود و از روي كار نوك مي زند و در بعضي موارد باعث سوراخ شدن ورق مي شود.

 اورفرز ما هر چي سنگين تر و بزرگ تر باشد هم سرعت كار بالا مي رود و هم راحت تر گروو مي خورد كه بهترين اورفرز را مارك ماكيتا دارد.

 ورق كامپوزيت 4م مي باشد و مته ما بايد 3م از ورق پايين تر برود و بار بردارد تا ورق خم شود كه ورق كامپوزيت از دو لايه آلومينيوم 5 ميكروني كه در دو طرف پولي اتيلن قرار دارد تشكيل شده و مته اورفرز 3م بايد بار بر دارد كه روي لايه آلومينيومي بايد 5 ميكرون پولي اتيلن باشد تا موقع خم كردن ورق پاره نشود و اگر خواستيم براي اصلاح كار باکس را باز و بسته كنيم پولي اتيلن مانع از پارگي ورق شود .

 براي شيار زدن كامپوزيت از دو نوع مته استفاده مي كنيم نيم دايره ناخني و هفتي شكل ناخني كه مته نيم دايره سرعتش بيشتر است و راحت تر خم مي شود ولي مته هفتي شكل دقيق تر خم مي خورد و كمي ديرتر نصبت به مدل نيم دايره شار ميزند ولي بايد از اين نوع مته استفاده كرد و قبل از كار با اين مته بايد سر مته را 1م با سنگ فرز صاف كرد تا اگر پايين تر رفت نوک تیز آن باعث پارگي آلومينيوم نشود اين دو نوع مته به دو سايز موجود مي باشد 6و 12 كه بايد از سايز 12 اين مته ها استفاده كرد تا راحت و 90 درجه خم شود.

 زماني كه مي خواهيم ورق خود را نيم دايره گروو بزنيم ديگر از شابلون صاف استفاده نمي كنيم بلكه از همان آهن نورد خورده كه روي نما استفاده شده به عنوان شابلون استفاده مي كنيم و حتما بايد از اورفرزي كه صفحه آن گرد است استفاده كنيم تا دستگاه روي كار بچرخد تا يك گروو گرد به ما بدهد و زمانه خم كردن چون لب برگشتي ما قوس دار است خم نمي شود پس بايد لب برگشتي خود را به فاصله معين 10س به 10س فارسي بر كرد تا قوس ما از بين برود و راحت خم شود و جايي كه نبشي مي خرد بايد لب برگشتی ها را به هم با تكه كامپوزيتي بچسبانيم تا باكس رو نما كج نشود و نبشی را به جای که فارسی بر نشده بزنیم بهتر است .

 

فارسی بر :  زماني كه ورق ها را گروو زديم لبه ورق خم نمي شود بايد گوشه هاي ورق كه دو گروو به هم مي رسد را فارسي بر كرد يا آن گوشش را كامل در آورد تا لبه ورق خم شود تا 90 درجه باشد در حالت دوم براي فارسي بر كردن از گونيا استفاده مي كنيم اول ضاعده هايي را كه بخاطر شيار زدن داخل و بيرون شيار به وجود آمده را مي كنيم مي كنيم تا گونيا كامل به لبه ورق بچسبد و سر آن را به نوك چهار راه شيار قرار ميدهيم و با خودكار خط مي كشيم و قرينه آن را نيز به همين شكل بايد توجه داشت كه اگر گونيا را درست نزنيم و خط حتي 1م كج باشد وقتي گروو روي هم خم مي شود 90درجه خم نمي شود و فارسي بر درست در نمي آيد كه اين موضوع در كار نصب مشكل ايجاد مي كند در چيدمان.

 حال براي فارسي بركردن از دستگاه عمود بر استفاده مي كنيم برای فارسي بركردن قبل از برش زدن چون تيغ اره دستگاه عمود بر روي ورق براي برش پايين بالا مي شود و ضربه وارد ميكند بايد اول بيرون مثلث شكل گرفته شده را برش زد و بعد به سمت داخل را برش زد اگر برعكس اين كار را انجام دهيم با مشكل بر خورد مي كنيم چون ديگر مثلث تعادل ندارد ، در ضمن موقع برش بايد 2م بار تيغ اره را داخل خط بيندازيم.

برای خم کردن گروو نباید از چکش یا انبر دست استفاده کرد و باید از وسیله ای به نام خم کن استفاده کرد که طرز ساخت به این شکل است که از دو تکه پروفیل یا نبشی به طول عرض ورق  استفاده می کنیم و وسط این دو یک تسمه از کامپوزیت میگزاریم و برای این که لب برگشتی راحت درون آن رود دو مهره اطراف تسمه می گزاریم و این پنج تکه را به هم پیچ می کنیم عرض تسمه باید طوری باشد که نسب گرو داخل خم کن رود.

زمانی که ارتفاع باکس به 140 میرسد بعد از خم کردن گروو از گوشه باکس از وسط بیشتر خم می شود و بعد از نصب بالا و پایین جونته دورست است ولی از وسط درز ا ز 5م تا 1س بازتر است برای رفع این مشكل از گروو 3س استفاده می کنیم.

برای اين که باکس ها در موقع نصب کاملا خوب کنار هم قرار گیرد و تمام جونته ها کاملا درست در جای خود قرار بگیرند باید گروو ها درست خم شود و از عرض یا طول باکس کم یا زیاد نکند و 90 درجه باشد باید بعد از خم کردن باکس را برگرداند و با چکش آهنی به صورت عمود بر روی تمام لب برگشتی ها زد تا کاملا از وسط و 90 درجه خم شود و سر خم گرو تیز شود . 

 زماني كه لبه ورق را خم كرديم براي اينكه باز نشوند يا زاويه90 درجه خود را از دست ندهد يك تكه ورق را به اصطلاح لقمه یا نبشی را با پرچ به لب برگشتي از داخل پرچ مي كنيم تا ديگر از هم باز نشوند در اين حالت لب برگشتي ما مي تواند وزن باكس را روي نما تحمل كند و باكس خم نمي شود و 90 درجه بهم نمي خورد و باكس ها در كنار هم روي نما درز هاي يك اندازه دارد.

نبشی زدن :  در اين زمان موقع زدن نبشي به باكس است اول يك جسم تيز را به لبه گروو مي كشيم تا ليبل ورق پاره شود و ليبل لب برگشتي را كامل مي كنيم چون موقع آب بندي و كندن روكش باكس ها با مشكل برخورد نكنيم بعد جاي نبشي ها را مشخص مي كنيم توري كه وقتي باكس ها كنار هم رو نما قرار گرفت نبشي رو نبشي نیاید برای این کار بیشتر از دو تسمه کامپوزيتي کوچک و بزرگ استفاده می کنیم که به صورت ضرب دري جای اینها تعویض می شود  تا  نبشی به صورت دقیق اجرا شود  براي اتصال نبشي به باكس از پرچ استفاده مي كنيم و برای اتصال یک پرچ هم کافیست ، برای باکس از چهار نبشی استفاده باید کرد تا درست نصب شود ولی زمانی که طول باکس به 140 برسد از شش نبشی برای اتصال استفاده می کنیم و نصبت به سایز باکس تعداد نبشی را بالاتر می بریم.

در بعضی مواقع که ورق کامپوزیت کیفیت مناسب را نداشته باشد یا ارتفاع باکس ها به 160 میرسد بعد نصب یا با گذشت یک فصل باکس از وسط  تاب بر می دارد که برای حل این مشگل از این روش می توان استفاده کرد که روش استیفنر نام دارد که در این روش در پشت باکس به شكل به اضافه دو قوطی یا نبشی کلفت آلومینیومی هم اندازه داخل لب برگشتی  می گذاریم که سر این دو را بریده و خم می کنیم و آن را به گروو پرچ می کنیم و از وسط هم به هم وصل می کنیم تا شكل به اضافه درست شود در این صورت استحکام باکس بسیار بالا می رود به روشی دیگر هم می شود اجرا کرد به این صورت که از چسب نواری دو طرفه استفاده می کنیم و آلومینیوم ها را روی آن می چسبانیم با ضربات چکش.

در بعضی مواقع که عرض یا طول ورق برای باکس کافی نیست یک باکس دیگر میسازیم و دو گروو را به یک دیگر به فاصله 5س پرچ می زنیم در این حالت باکس ها تحمل وزن همدیگر را دارند و درز مابین هم فقط 1م است که این سبک را کیلیپس می گویم که این روش بیشتر برای باکس های بزرگ و چند تکه اجرا می شود.

نصب :  برای نصب باکس روی نما نبشی را به آهن پیچ مي کنيم همیشه باید برای نصب باکس اول خیلی دقت کرد چون بقیه باکس ها طبق باکس اول نصب می شوند پس باید کاملا تراز و صاف باشد.

وقتی باکس به صورت افوقی می خواهد نصب شود اول با شیلنگ تراز اندازه را در دو طرف ساختمان مشخص می کنیم بعد با ریسمان می کشیم که ترجیحا ریسمان مفتولی بهتر است چون تاب دار و پاره نمی شود و در این موقع باکس اول را نصب می کنیم طبق ریسمان که لبه باکس با ریسمان مطابقت کند و در این حال باکس باید کاملا تراز و گونیا باشد که وقتی باکس بعدی کنار آن قرار گرفت کاملا موازی ریسمان و صاف تا آخر حرکت کند باید بین باکس ها فاصله باشد برای اجرای این فاصله با قرار دادن یک شابلون طبق اندازه جونته ما بین دو باکس در می آوریم مثلا فاصله دو باکس از هم 1س می باشد و دو تکه نئوپان به ضخامت 1س انتخاب می کنیم و پایین و بالای جونته می گزاریم و اول پیچ بالای درون جونته را می بندیم و بعد از تنظیم کامل پیچ پایین را می بندیم بعد پیچهای طرف دیگر باکس را می بندیم .

در زمانی که دو و چهار باکس روی هم نصب می شود این باکس ها در وسط یک چهار راه را تشكيل میدهد و در این زمان برای درست کردن این چهار راه در باکس بالایی یک صلیب می سازیم و وسط چهار راه می گذاریم تا باکس حالت گونیا خود را از دست ندهد و حال باکس های عمودی را نصب می کنیم این بار از آخرین دهنه شروع می کنیم و جایی را که باکس نصب می شود را مشخص می کنیم و باکس را نصب می کنیم بعد ریسمان تراز را می اندازیم و پایین هر جا که ثابت شد ریسمان را می بندیم و باکس پایین را نصب می کنیم در این حالت باکس ها طبق این اندازه در یک راستا موازی هم بالا می رود.

زیر سازی آلومينيومي: باید توجه داشت که در بعضی موارد باکس به علت خرابی زیر سازی روی پروفیل نمی آید و نمی شود نبشی را به جایی پیچ کرد در این حالت با نبشی زیر سازی می کنیم به این صورت که نبشی را اول سوراخ می کنیم بعد با پروفیل لب به لب می کنیم بعد با خود کار علامت می زنیم و سوراخ می کنیم و پیچ یا پرچ می زنیم در غیر این صورت به دست آسیب می رسد بعد نبشی باکس را روی آن پیچ می کنیم بعد از اتمام نصب در صورت لوزيم جو نتها را رگلاژ ميكنيم.

آب بندی :  در این موقع نما را با چسب سيليكون آب بندی می کنیم اولین کاری که باید کرد پاک کردن درون درزها از گرد و خاک است چون چسب سيليكون به جسمی که گردو خاک داشته باشد نمی چسبد و بعد لاستيكي را که تعبیه شده درون درزهای پرز چسب می کنیم باید توجه داشت برای پر کردن درزها از قبیل لاستيك فوم و تسمه کامپوزیتی باید درون جونته ها را کاملا پر از چسب کنیم تا این اجسام بخاطر آفتاب سرما و گرما از درزها جدا نشوند. ولی بهترین حالت برای آب بندی گوزاشتن فوم درون درز و پر کردن چسب سيليكون می باشد به صورت لب به لب و این تنها روش آب بندی صد در صد می باشد ، تمام چسب های سفید در مجاورت آفتاب رنگ سفید خود را از دست می دهند و به رنگ نارجی روشن تبدیل می شوند روش این آب بندی به این صورت است که اول داخل درز را چسب می زنیم بعد فوم را با فشار درون آن می کنیم بعد چسب مشگی را کامل روی آن می ریزیم و با کاردک یا با انگشت توری بر روی درز می کشیم که چسب کاملا لب به لب باکس و صاف باشد باید توجه داشت که یک بار باید به چسب حالت داد چون بار دوم چسب صاف حالت نمی گیرد بعد از اتمام کار سریع لیبل گوشه های باکس را می کنیم تا چسبی که به اطراف مالیده شده برداشته شود و درز پر از چسب ما کاملا صاف و یک دست می شود و اگر زمانی لیبل کنده شده بود باید لب به لب جونته را با چسب کاغذی پوشاند تا چسپ روی آن بریزد و آن را به کنيم در غیر این صورت با مشكل رو به رو می شویم .

عمر این چند روش آب بندی حد اکثر 8 سال می باشد و بعد تمام اینها پوسیده می شود و باعث نفوذ آب می شود .

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :