لمینت چیست؟

10 / 10
از 1 کاربر

لمینت لایه محافظ پوششی می باشد که بر روی پارچه مورد استفاده جهت تولید جمبوبگ داده شده و بهنگام دوخت کیسه ، سطح لمینت شده در داخل جامبوبگ قرار گرفته و مانع رطوبت می گردد. توجه داشته باشید که لمینت موجب ممانعت نسبی از نفوذ رطوبت می شود و به هیچ عنوان جامبوبگ را ضد آب نمی سازد. در صورتی که ممانعت از رطوبت بیشتر مد نظر باشد معمولا استفاده از لایه پلی اتیلن ( نایلون ) داخلی جمبو بگ توصیه می شود ، هرچند که این لایه پلی اتیلن محافظ نیز ، کیسه و محتویات را 100% در برابر رطوبت محافظت نمی نماید. تفاوت بین استفاده از لمینت  و لایه پلی اتیلن ( نایلون ) در این است که تا چه حدی عدم نفوذ رطوبت اهمیت دارد. در هر حال بایستی توجه نمایید که جمبو بگ ها در حالت استاندارد ، ضد آب نیستند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :